Test na predsednikov zahtev! :)

80010981_01_lPredsednik 7b Stevan Đulinac tražio je test za sve – da malo provežbate pred kontrolni! 🙂 Predsednikov zahtev se ne može odbiti, zato evo jednog kraćeg testa. 🙂 A kad završite test, otkrijte šta predstavlja ova statua (na slici), ko je njen autor i kakve (simboličke) veze ona ima sa našim testom! 🙂

 

1. Podvučene prideve u komparativu napiši pravilno na datim linijama.

a) Njeno lice je bilo belije nego što treba!

b) On je bio besniji od mog oca posle roditeljskog.

v) Milica je višlja od mene.

g) Moja nastavnica je strožija od tvoje!

2. Reči iz leve kolone poveži sa nazivima vrsta kojoj pripadaju.

lopta                     glagol

ići                           pridev

dobar                   rečca

on                          prilog

lako                       imenica

li                             zamenica

3. Poveži tri tačna odgovora sa rečenicom da dobiješ ispravnu tvrdnju.

rodu

broju

Pridevi se slažu sa imenicom u padežu

vidu

licu

4. Kojim vrstama reči pripadaju podvučene reči u primeru: Gospođica Tamara uvek bi uz čitanje jela jabuke. Nazivala je to zdravim čitanjem.

5. Odredi sintaksičku funkciju svih reči u navedenoj rečenici: Tamara je srela drugaricu jutros u biblioteci.

6. Odredi službu podvučenog rečeničnog člana u rečenici: Odabrala je tri krupne voćke, uvek od iste tamnozelene boje.

7. Reči iz datog niza upotrebi u odgovarajućem obliku genitiva uz navedene imenice (jedna reč je višak): biber, supa, torta, orah, jogurt, sok

 

a) čaša

b) parče

v) tanjir

g) zrno

d) šolja

 

 

8. Odredi sintaksičku službu (funkciju) navedenih reči u rečenici: Letos su sestra i brat u našem vinogradu brali grožđe.

9. Poveži delove rečenice iz leve kolone sa odgovarajućim glagolom.

a) Oni baš sada žele da                                                 sedali

b) Mi uvek ovde                                              sednu

v) Oni su svaki čas ustajali pa                     sedimo

10. Otkrij o kojoj glasovnoj promeni je reč u navedenim primerima.

 

raspustiti

otkucati

besplatan

rastopiti

beleška

potkupi

 

 

11. Sledeće reči rasporedi na proste i tvorenice (izvedene i složene): kreč, okrečiti, iznad, nad, glad, gladan, grom, gromoglasno, potkožno, koža.

12. Odredi službu (funkciju) reči u navedenoj rečenici:

a) Tamara je srela drugaricu jutros u biblioteci.

b) Letos su sestra i brat u našem vinogradu brali grožđe.

14. Dopuni sledeće rečenice određenim oblicima futura drugog datih glagola u zagradi.

a) Javićemo vam rešenje čim ga _________________ (saznati) Aliksandar i ja.

b) Vlatko, dobićeš nagradu ako ______________ (znati) sve odgovore.

v) Biće mi drago ako Mladen i ti ________________(upoznati) sa drugovima.

g) Čim ga ja ________________ (upoznati), reći ću ti.

15. Poveži reči iz leve i desne kolone tako da dobiješ parove sinonima. Jedna reč u desnoj koloni je višak.    samoglasnik                                vlas

zavičaj                                  provalija

dlaka                                    tama

bezdan                                                konsonant

mrak                                     vokal

domovina

16. Odredi vrstu podvučenih reči: Teško je biti sreća. Ili nešto nemamo ili imamo nekog više.

18. Odredi padež podvučenih zamenica.

a) Ne idi preda mnome, možda neću moći da te pratim. __________________

b) Ne hodaj za mnom, možda neću moći da te vodim. ________________

v) Hodaj uz mene i budi mi prijatelj. __________________

19. Odredi vrstu reči:

gvožđe ___________________

gvozden __________________

Marija __________________

Marijin __________________

sutrašnji __________________

sutra ______________________

20. U sledećim rečenicama podvuci subjekat i odredi da li je GRAMATIČKI ili LOGIČKI.

a) U Srbiji nema više prave zime.

b) Luksuz je ono što nije neophodno za život.

v) Narodna pesma o Hasanaginici poznata je u Evropi.

g) Milanu se jede čokolada sa lešnicima.

d) U nama ima još uvek dobre volje.

đ) U goste su nam došli članovi hora.

21. Odredi koju službu (funkciju) vrše podvučeni delovi rečenice.

a) Ulični prodavci otvaraju tezge na ulici. ______________________

b) Mogu se kupiti sve vrste proizvoda. ___________________________

v) Za vreme vašara, trgovci podižu svoje šatore. _____________________

g) Srednji vek je bio buran period naše istorije._______________________

22. Na liniji pore rečenice napiši naziv podvučenog glagolskog oblike.

a) Tek što legne, doleteše dva vrana gavrana. ______________________

b) Tako su se njih dvoje grlili do ponoći. ______________________

v) Šta to bi! ______________________

g) Kad bude došao u dvor, carević će biti iznenađen. _____________

d) Carević je bio ustao, kad su se braća vratila u dvor. __________________

23. Sledeće prideve razvrstaj u dve grupe prema tome da li je u komparativu izvršeno jotovanje ili jednačenje suglasnika po zvučnosti.

LjUBAK komparativ: _________________; glasovna promena: _______________

TIH komparativ: _________________; glasovna promena: _______________

VISOK komparativ: _________________; glasovna promena: _______________

GIBAK komparativ: _________________; glasovna promena: _______________

TUP komparativ: _________________; glasovna promena: _______________

Advertisements

24 thoughts on “Test na predsednikov zahtev! :)

 1. Izvinite sto cu malo da kontriram, ali posto nesto znam o doticnoj skulpturi prvo cu napisati nesto o njoj:
  Skulptura se zove Mislilac i izlivena je 1902. godine. Njen autor je Auguste Rodin. Postoji dvadeset originalnih primeraka. Danas pripada muzeju „Muzee Rodin“ u Parizu. Mislilac je zamisljen kao deo dela „Vrata Pakla“, ali nikada nisu ni zavrsena jer se to delo podelilo na vise samostalnih. Mislilac je trebao da gleda u vrata paklai tu nalazimo simboliku. 🙂 Dok gledam ovaj test neverovatno licim na Mislioca sa akcentom na njegov izraz lica 🙂

 2. 1. a) belje
  b) besnji
  v) visa
  g) stroza
  2. lopta-imenica
  ici-glagol(neprelazni)
  dobar-pridev
  on(zamenica)
  lako-prilog
  li-rečca
  3. Pridevi se slazu sa imenicom u padezu,rodu i broju
  4. Tamara-imenica
  bi-glagol
  citanje-glagol(neprelazni)
  je-pomocni glagol jesam
  5. Tamara-subjekat
  je srela-predikat
  drugaricu-pravi objekat
  jutros-priloska odredba za vreme
  u biliblioteci-priloska odredba za mesto
  6. tri kupovne vocke-pravi objekat
  7. a) casa soka
  b) parce torte
  v) tanjir supe svi genitivi su deoni
  g) zrno bibera
  d) solja jogurta
  8. Letos-priloska odredba za vreme
  su brali-glagol(prelazni)
  sestra i brat-subjekat
  u nasem vinogradu-priloska odredba za mesto
  grozdje-pravi objekat
  9. a) Oni bas sad zele da sednu.
  b) Mi uvek ovde sedimo.
  v)Oni su svaki cas ustajali pa sedali.

  10. Rec je o jednacenju suglasnika po zvucnosti

  11. proste reci: slozenice: izvedenice:
  krec okreciti gladan
  glad iznad gromoglasno
  nad potkozno
  grom
  koza
  12. a) Javicemo vam resenje cim ga budemo saznamo Aleksandar i ja.
  b) Vlatko,dobices nagradu ako budes znao sve odgovore.
  v) Bicemi drago ako se Mladen i ti budete upoznali sa drugovima.
  g) Cim ga ja budem upoznao,reci cu ti.
  13. mrak-tama
  provalija-bezdan
  samoglasnik-vokal
  vlas-dlaka
  14. tesko-prilog
  sreca-imenice
  ili-rastavni veznik
  nekog-zamenica
  15. mnome-instumental?
  te-akuzativ
  mi-lokativ nisma siguran….
  16. gvozdje-gradivna imenica
  gvozden-pridev
  Marijin-pridev
  Marija-imenica
  sutrasnji-pridev
  sutra-prilog
  17. zime-logicki subjekat
  luksus-gramaticki
  Milanu-logicki
  dobre volje- logicki
  clanovi hora-gramaticki

  Kasnije ce uraditi ostalo jer sad stvarno nisam mogao da stignem.

 3. Izvinjavam se sto nisam ispravio, ali u prvoj recenici futura drugog ide budemo saznali umesto saznamo.Pogresio sam u kucanju.

 4. Ja mislim da je u 11. zadatku „gromoglasmo“ složenica (grom+o+glasno), a u 11. zadatku pod v, „mi“ dativ… I citanje je glagolska imenica. 🙂

 5. Pa i jeste gromoglasno slozenica ali nije mi lepo sortirao reci tako da su neke na pogresnom mestu.

 6. Može neki test o zamjenicama?
  I da vas pitam.. Zna li iko nominat množine od ,, ja,, ?
  😀

 7. Nastavnice, da li bi mogli da postavite neki test sa pitanjima iz knjizevnosti da bi provezbali za sutra?
  Hvala unapred.

 8. 1. Podvučene prideve u komparativu napiši pravilno na datim linijama.
  a) Njeno lice je bilo belje nego što treba!
  b) On je bio bešnji od mog oca posle roditeljskog.
  v) Milica je viša od mene.
  g) Moja nastavnica je stroža od tvoje!

  2. Reči iz leve kolone poveži sa nazivima vrsta kojoj pripadaju.
  lopta imenica
  ići glagol
  dobar pridev
  on zamenica
  lako prilog
  li rečca

  3. Pridevi se slazu sa imenicom u rodu, broju i padezu

  4. Tamara- vlastita imenica
  bi-pomocni glagol biti
  citanje-imenica (glagolska)
  je-pomocni glagol jesam

  5. Tamara-subjekat
  je srela-predikat
  drugaricu-pravi objekat
  jutros-priloska odredba za vreme
  u biblioteci.-priloska odredba za mesto

  6. Pravi objekat-tri krupne vocke

  7.
  a) čaše soka

  b) parčeta torte

  v) tanjira supe

  g) zrna bibera

  8. Letos-priloska odredba za vreme
  sestra i brat-subjekat
  su brali-predikat
  grožđe-pravi objekat
  u nasem vinogradu-priloska odredba za mesto

  9.
  a) Oni baš sada žele da sednu
  b) Mi uvek ovde sedimo
  v) Oni su svaki čas ustajali pa sedali

  10.
  svuda se radi o jednacenju suglasnika po zvucnosti

  11.
  Sledeće reči rasporedi na proste i tvorenice (izvedene i složene):
  proste: kreč, nad, glad, koža, grom
  izvedene:gladan
  slozenice: okrečiti, iznad, gromoglasno, potkožno

  14.
  a) Javićemo vam rešenje čim ga budemo saznali Aliksandar i ja.

  b) Vlatko, dobićeš nagradu ako budes znao sve odgovore.

  v) Biće mi drago ako Mladen i ti budete upoznali sa drugovima.

  g) Cim ga ja budem upoznao, reci cu ti

  15.
  samoglasnik vokal
  zavičaj domovina
  dlaka vlas
  bezdan provalija
  mrak tama

  16.
  tesko-prilog
  sreca-imenica
  ili-veznik
  neko-neodredjena zamenica

  18.
  mnome- instrumental
  te-akuzativ (mozda)
  mi-dativ

  19.
  gvožđe gradivna imenica
  gvozden pridev
  Marija vlastita imenica
  Marijin prisvojni pridev
  sutrašnji pridev
  sutra prilog za vreme

  20.
  a) logicki
  b) gramaticki
  v)gramaticki
  g)logicki
  d)logicki
  dj)gramaticki

  21.
  ulicni prodavci-subjekat
  b) objekat (nisam sigurna)
  v)priloska odredba za vreme
  g)atribut

  22.
  a)prezent
  b)perfekat
  v)aorist
  g)futur II
  d)pluskvamperfekat

  23.
  a) ne znam sta znaci, ali verujem da je ljupkiji (zvucnosti)
  b)tisi (s kako sesir) jotovanje
  v) visi (jotovanje)
  g) gipkiji (jednacenje suglasnika po zvucnosti)
  d) tuplji (jotovanje)

 9. Kaca mislim da se u 23. pod a i pod g dogodilo nepostojano a. Nisam siguran ali mislim da je 22. pod a aorist jer tek sto se neka radnja zavrsila..

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s