A za domaći jedan vampir + vukodlak :)

Osmaci su svoje detaljno upoznavanje sa likom i delom Vuka Stefanovića Karadžića počeli sa Srpskim rječnikom. U prilogu je prezentacija čiji sadržaj treba prepisati u svesku, a tu je i istraživački domaći zadatak – za ponedeljak (8b), odnosno, za četvrtak (8a). Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Istraživački zadaci za Sterijinog „Kir Janju“

Baveći se prosvetiteljstvom, a u okvirima prosvetiteljstva i klasicizmom, drugi razred se priprema za upoznavanje sa još jednim Sterijinim nezaboravnim junakom. U 7. razredu upoznali smo Femu, a u 2. razredu biće to Kir Janja. Čuveni Sterijin tvrdica privlači pažnju čitalačke i pozorišne publike već vekovima, proverićemo da li će i nas zabaviti i poučiti. Evo iztraživačkih zadataka. Nastavite sa čitanjem

Istraživački zadaci za Čehovljevog „Ujka Vanju“

Kažu da su knjige hrana za glavu, a prva knjiga koja se nalazi na meniju 3b i pripada lektiri jeste Čehovljeva drama Ujka Vanja. Čehov je pisac kog ste čitali u 5. razredu (Šala), u 7. razredu (Činovnikova smrt), pa i u 1. razredu (Tuga). Upoznali smo Čehova kao proznog pisca tj. novelistu, sada je red da ga upoznamo kao dramskog pisca, jer je Čehov preobrazio dramu i pozorište učinivši ih sasvim novim i modernim. Istraživački zadaci su tu da usmere vašu čitalačku pažnju i omoguće vam da na času obrade drame učestvujete aktivno i kvalitetno. Nastavite sa čitanjem