Da imamo odakle da učimo… :)

Prvi razred se bavi srednjim vekom, pa smo, kao uvod u epohu, iskoristili jednu prezentaciju i uštedeli vreme koje bismo potrošili pišući po tabli. Nadam se da smo nešto i upamtili! 🙂  Nastavite sa čitanjem

Izgubljeno – nađeno :)

U najnovijem broju časopisa Književnost i jezik (LXIV, 3-4, 2017, str.483) objavljen je moj rad pod nazivom Vikidahije. Međutim, kako saznadoh, u nekim primercima časopisa je objavljen, u drugim nije, kako – ne bih znala! 🙂 U svakom slučaju evo rada ovde, pa ko voli – nek izvoli! 🙂

Kad sam već tu, o istom trošku evo i rada objavljenog u časopisu Školski čas (br.5, 2017, str.48) o Radičevićevoj poemi Đački rastanak.

A tu je i Pokondirena tikva sa kojom je sve počelo (Književnost i jezik, br.1-2, 2014).

Nastavite sa čitanjem

Istraživački zadaci za Kočićevu pripovetku Mračajski proto

Koliko će čas obrade jednog književnog dela biti kvalitetan zavisi od nastavnika, ali i od učenika i njihove volje i želje da u času uzmu aktivno učešće. Srećom, 3c zna šta je književnost, vole je i osećaju, pa evo zadataka koji će nam omogućiti da, kroz analizu Kočićeve pripovetke Mračajski proto, polugodište započnemo peticama! 🙂  Nastavite sa čitanjem

O Mersou, moralu i kompromisu

Kad god radimo Kamijevog Stranca, njegov, u najmanju ruku, neobični Merso, pokrene lavinu komentara. Uglavnom su to oštre osude, mahom zbog njegovog čuvenog svejedno mi je. Poneko pokaže i razumevanje za njegovo ponašanje. Kako odmičemo kroz analizu romana, pa samim tim i njegovog lika, shvatamo da nije Merso jedini koji zaslužuje našu osudu, jer tu je i društvo, ono čuveno Domanovićevo javno mnjenje. Otuda drugi pismeni zadatak u četvrtom razredu ne može biti bez teme u vezi sa Mersoom. Svakako najinteresantniji i najsloženiji pismeni zadatak na tu temu u ovoj školskoj godini napisao je Nikolaj Velikinac (4d). Evo Nikolajevog zadatka, za čitanje i razmišljanje.  Nastavite sa čitanjem