O čitanju i drugim demonima :)

Screen Shot 2019-12-10 at 16.21.18

Da li deca danas stvarno ne čitaju? Kako motivisati đaka Matematičke gimnazije da čita lektiru? Na koji način se podstiče kritičko mišljenje? Kako se piše moderan udžbenik? O svemu tome na TV N1 u Novom danu! 🙂