Istraživački zadaci za Kočićevu pripovetku Mračajski proto

Koliko će čas obrade jednog književnog dela biti kvalitetan zavisi od nastavnika, ali i od učenika i njihove volje i želje da u času uzmu aktivno učešće. Srećom, 3c zna šta je književnost, vole je i osećaju, pa evo zadataka koji će nam omogućiti da, kroz analizu Kočićeve pripovetke Mračajski proto, polugodište započnemo peticama! 🙂  Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Trećaci se spremaju za detaljno upoznavanje sa književnim svetom Bore Stankovića. Prva stanica – pripovetka U noći. Evo istraživačkih zadataka koji će nam omogućiti da imamo jedan lep i produktivan čas! 🙂 Nastavite sa čitanjem

Biografija Petra Kočića

Trećaci su se uputili ka prozi moderne, a na tom putu ih, kao prvi saputnik, čeka Petar Kočić. Uvodni deo časova posvećenih ovom piscu i njegovim delima posvetili smo podsećanju ko je bio Petar Kočić i koja su nam Kočićeva dela poznata još iz osnovne škole. Prezentaciju su napravili i odeljenju predstavili Vladimir Jovanović, Dejan Drašković i Mitrović Lazar. Nastavite sa čitanjem

Pripovetka „U noći“

new_dark_starry_night_by_sagorpirbd-d16k6q2Pre nego što krenemo na čitanje i analiziranje romana Bore Stankovića „Nečista krv“, kapiju Stankovićevog romanesknog Vranja otvoriće nam pripovetka „U noći“. Tu su i zadaci koji će nam pomoći da nam pri čitanju nešto ne promakne, a ako zadaci ne obuhvataju ono što smatrate da je važno pomenuti – eto prilike na času da se istaknete! 🙂

Nastavite sa čitanjem